Ordförande:
Bo Johansson

Vice ordförande:
Sara Wallström

Kassör:
Samuel Nyberg

Sekreterare:
Jenny Sundholm 

Styrelseledamöter:
Mattias Öhrvall, Joachim Lundmark

Styrelsesuppleanter:
Carl- Lennart Persson, en vakant plats

Revisorer:
Robert Jansson, Staffan Johansson

Revisorssuppleanter:
Roland Björnström

Valberedning:
Maria Enbom, Christer Strandberg, Peter Bergenstråle