Taxor vid uthyrning av Perbackagården

Foajé o kök:

Privatperson: 700 kr
Företag: 1 400 kr

Nybergssalen, foajé och kök:

Privatperson: 1 600 kr
Företag: 3 200 kr
Vid dukning kvällen innan: +400 kr
Blektrummet: 500 kr

Barnkalas:

Medlem 200:- /4tim

Icke medlem 600:-/4tim

För bokning ring: 070-371 53 59


Bossevallen:

Svartbjörnsbyns IF spelar och tränar på sin egen anläggning,Bossevallen. Den ligger efter vägen mot Western Farm,två km norr om järnvägsstationen i Boden. På Bossevallen finns en 11-mannaplan, två 7-manna och en 5-mannaplan. Det finns även andra grönytor att träna på. Ett klubbhus med ny tillbyggnad, som innehåller 4 omklädningsrum (varav ett med bastu), ett domarrum, ett kontor, ett förråd, fyra toaletter (två handikap) samt ett stort klubbrum med kafé, där man kan köpa fika, när matcher pågår.

Hyra klubbrum (max 40 pers): 500 kr
Klubbrum + bastu: 700 kr

För bokning ring: 070-371 53 59